15:21 12/03/2018

Techcombank hoàn tất chuyển nhượng TechcomFinance cho Lotte

Minh Ngọc

Việc chuyển nhượng giấy phép kinh doanh và tài sản TechcomFinance cho Lotte nằm trong kế hoạch chuyển đổi nhằm tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Techcombank

Lễ ký kết hoàn thành chuyển nhượng vốn góp tại TechcomFinance cho Công ty TNHH Thẻ Lotte.
Lễ ký kết hoàn thành chuyển nhượng vốn góp tại TechcomFinance cho Công ty TNHH Thẻ Lotte.

Ngày 12/3/2018 tại khách sạn Lotte Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ thương (TechcomFinance) cho Công ty TNHH Thẻ Lotte của Hàn Quốc.

Vào cuối quý 3/2017, được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty TNHH MTV Tài chính Kỹ thương cho Công ty TNHH Thẻ Lotte.

Việc Techcombank chuyển nhượng giấy phép kinh doanh và tài sản TechcomFinance cho đối tác Hàn Quốc là một phần trong kế hoạch chuyển đổi của ngân hàng nhằm tập trung sức mạnh vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã phát hành ngày 28/2/2018, xét về kết quả kinh doanh năm 2017, tổng thu nhập hoạt động trong năm của công ty TechcomFinance đạt 28,7 tỷ VND, tổng chi phí hoạt động trong năm là 7,1 tỷ VND. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm của TechcomFinance đạt 22,5 tỷ VND.