00:08 16/05/2012

Techcombank thực hiện chuẩn hóa mã BIN thẻ thanh toán nội địa

Hoàng Anh

Techcombank thực hiện khóa toàn bộ thẻ thanh toán nội địa mang mã BIN 889988 do Techcombank phát hành trước đây

Các khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi phát hành mới thẻ Thanh toán (ghi nợ) quốc tế Techcombank Visa hạng chuẩn.
Các khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi phát hành mới thẻ Thanh toán (ghi nợ) quốc tế Techcombank Visa hạng chuẩn.
Từ ngày 1/7/2012, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thực hiện khóa toàn bộ thẻ thanh toán nội địa mang mã BIN 889988 do Techcombank phát hành trước đây và thay thế miễn phí bằng thẻ thanh toán nội địa mang mã BIN 970407.

Đây là quy trình được Techcombank thực hiện căn cứ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về việc chuẩn hóa mã BIN cho tất các các thẻ thanh toán nội địa được phát hành tại Việt Nam. Mã BIN là mã định dạng ngân hàng in trên mặt trước của thẻ, gồm 6 chữ số đầu tiên trong dãy số thẻ.

Loại thẻ Thời gian Phí
Phí phát hành Phí thường niên năm đầu
Thẻ thanh toán nội địa mã BIN mới 9407 1/5/2012 - 30/6/2012 Miễn phí Miễn phí
Sau ngày 30/6/2012 Theo biểu phí hiện hành của Techcombank Theo biểu phí hiện hành của Techcombank
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa hạng Chuẩn 1/5/2012 - 31/12/2012 Miễn phí Miễn phí

Đồng thời, nhằm tri ân khách hàng đã gắn bó với ngân hàng trong thời gian qua, các khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi phát hành mới thẻ Thanh toán (ghi nợ) quốc tế Techcombank Visa hạng chuẩn.

(Ưu đãi không áp dụng cho khách hàng đã nhận quà của chương trình khuyến mại khác cùng thời điểm của Techcombank).

* Thông tin chi tiết:

Dịch vụ Khách hàng Techcombank: 04.3942 7444
Hotline: 1800 588 822 (24/7; miễn phí cuộc gọi)
Email: call_center@techcombank.com.vn