20:22 09/06/2013

Thách thức tinh thần lớn lao đối với đại biểu Quốc hội

GS. Đào Nguyên Cát

Cử tri, nhân dân cả nước đang hướng về Quốc hội, chờ đợi và nhìn vào lá phiếu của các vị đại biểu Quốc hội

GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.
GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.
Trên báo Nhân dân số ra thứ 7 ngày 8/6/2013 có đăng bài của nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu, viết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Bài báo không dài, không lý luận gì nhiều nhưng vô cùng sâu sắc và đầy đủ, gây xúc động và thiết nghĩ rất có ý nghĩa đối với các đại biểu Quốc hội kỳ này khi cầm lá phiếu trong tay, cân nhắc mức độ tín nhiệm đối với 47 cán bộ chủ chốt của các cơ quan quyền lực cao nhất do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Bài báo đầy tâm huyết đã xuất bản đúng lúc, đúng địa chỉ. Đúng lúc vì bài báo được đăng chỉ 48 giờ trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm. Đúng địa chỉ là ở chỗ tôi tin rằng không một vị đại biểu Quốc hội nào của Khóa 13 lại không đọc bức thư này.

Đúng như ý kiến đồng chí nguyên Tổng bí thư, “đây là lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt của cơ quan quyền lực cao nhất do nhân dân bầu ra”.

Mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn. Không những thế, các vị đại biểu Quốc hội còn nhận được thông tin từ bản báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách của người được lấy tín nhiệm cộng với thông tin từ dư luận xã hội, cử tri, báo chí, cơ quan tổ chức đối chiếu với lời hứa trước Quốc hội của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Vấn đề chỉ còn lại là sự làm việc của bộ lọc tinh thần, là tư duy của những vị đại biểu Quốc hội. Những việc làm này không có trọng lượng vật chất nhưng đối với từng vị là sức nặng tinh thần ngàn cân, là thử thách lớn nhất đối với lương tâm trách nhiệm của người đại diện trong cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Thách thức tinh thần của các vị đại biểu là ở chỗ có vượt qua được hai khuynh hướng có thể xảy ra khi bỏ phiếu mà đồng chí nguyên Tổng bí thư đã nêu ra.

Kết quả thật sự của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này còn là thách thức của Đảng ta vì đây là “Nghị quyết Trung ương 4 và cũng là thách thức của cả nhà nước ta, là hoạt động của Quốc hội”.

Cử tri, nhân dân cả nước đang hướng về Quốc hội, chờ đợi và nhìn vào lá phiếu của các vị đại biểu Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội khóa 13 là những người lần đầu thực hiện trọng trách này.

Cử tri và nhân dân cả nước đang theo dõi và sẽ đánh giá các đại biểu của mình qua cuộc lấy phiếu - bỏ phiếu lần này. Đây quả là thách thức rất lớn đối với mỗi đại biểu Quốc hội.