16:46 09/11/2019

Thái Nguyên có Phó chủ tịch mới

AN NHIÊN

Ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Quang Tiến thứ 2 từ bên phải.
Ông Lê Quang Tiến thứ 2 từ bên phải.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 25/10, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu bổ sung nhân sự mới.

Các đại biểu đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên. Ông Tiến được 100% đại biểu HĐND tỉnh đồng ý.

Ông Lê Quang Tiến sinh năm 1965, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn thạc sĩ.

Cũng tại Quyết định 1547/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nhữ Văn Tâm, để nghỉ hưu theo chế độ.