20:56 24/02/2021

Thái Nguyên thành tỉnh đầu tiên có Ngày chuyển đổi số

Thủy Diệu

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định 425 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên đã trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước có Ngày chuyển đổi số - ảnh minh họa.
Thái Nguyên đã trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước có Ngày chuyển đổi số - ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng ngày hôm nay (24/2) đã ký Quyết định 425 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, qua đó trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước có Ngày chuyển đổi số.

Lãnh đạo Thái Nguyên cho biết, lý do Thái Nguyên chọn ngày 31/12 là Ngày chuyển đổi số tỉnh là bởi đây là ngày Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc lựa chọn và công bố Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên ngoài việc thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, còn là sự kiện quan trọng để ghi dấu ấn và là hoạt động thường niên sau này để đánh giá, nhìn nhận kết quả chuyển đổi số của tỉnh trong năm.

Ngoài ra, việc công bố và tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên là nơi để người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ phương thức, kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu các giải pháp, kết nối cung cầu chuyển đổi số hiệu quả.

Mục tiêu đặt ra là thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và toàn nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng đối với Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/6/2020 tại Quyết định 749, ngày 12/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia".