15:24 01/12/2017

Tháng 12, HNX sẽ tổ chức 9 phiên bán đấu giá cổ phần

Hà Anh

HNX cho biết, trong tháng 11, cả 4 phiên đấu giá thoái vốn đều bán hết 100% số cổ phần chào bán

Phiên đấu giá Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương tại HNX.
Phiên đấu giá Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương tại HNX.

Tháng 11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra 6 phiên đấu giá cổ phần, gồm: 2 phiên IPO của các doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên 532, Công ty TNHH một thành viên 145; 4 phiên thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội, Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương, Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG.

Theo đó, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 11 đạt hơn 27,9 triệu cổ phần, tăng 143% so với tháng 10. Tổng khối lượng đặt mua của nhà đầu tư cũng tăng mạnh với hơn 66,8 triệu cổ phần, cao hơn 2,4 lần so với khối lượng chào bán.

Kết quả cả 4 phiên đấu giá thoái vốn trong tháng 11 đều bán hết 100% số cổ phần chào bán. Trong tháng 11, có hơn 25,9 triệu cổ phần, bằng 93% khối lượng chào bán đã được bán cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 418 tỷ đồng, cao hơn 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Bên cạnh đó, HNX cũng cho biết trong tháng 12/2017 sẽ có 9 phiên bán đấu giá cổ phần tại HNX, gồm: Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc đấu giá 2.323.616 cổ phần; Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - Công ty Cổ phần đấu giá 12.615.440 cổ phần; Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam đấu giá 5.290.000 cổ phần; Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức đấu giá 14.601.125 cổ phần;

Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đấu giá 219.678.000 cổ phần; Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang đấu giá 20.000 cổ phần; Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau đấu giá 26.000 cổ phần; Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Bưu điện Gia Lai đấu giá 192.796 cổ phần và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu đấu giá 200.000 cổ phần.