18:58 06/09/2018

Tháng 8, VSD đã cấp mã gia dịch cho 330 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 8/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 330 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 35 tổ chức và 295 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.896 mã – trong đó, có 3.923 tổ chức và 23.973 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.896 mã – trong đó, có 3.923 tổ chức và 23.973 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2018.

Theo đó, trong tháng 8/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 330 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 35 tổ chức và 295 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 32 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có, 8 tổ chức và 24 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 1 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.896 mã - trong đó, có 3.923 tổ chức và 23.973 cá nhân.