12:54 19/07/2019

Thặng dư thương mại của Việt Nam vẫn dựa vào doanh nghiệp FDI

Duyên Duyên

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 154 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng 8,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái

Nửa đầu năm 2019, trị giá xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI ên 84,45 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Nửa đầu năm 2019, trị giá xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI ên 84,45 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi cán cân thương mại chung của cả nước đạt thặng dư 1,59 tỷ USD thì riêng cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đã lên đến 15 tỷ USD.

Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 6/2019 đạt 25,76 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước đó.

Tính chung 6 tháng năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp này đạt gần 154 tỷ USD, tăng 6%, tương ứng tăng 8,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2019 đạt 14,41 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng 5/2019.

Như vậy, nửa đầu năm 2019, trị giá xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 84,45 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2019 đạt 11,35 tỷ USD, giảm 13% so với tháng trước đó.

Tính chung 6 tháng, trị giá nhập khẩu của khối này đạt 69,41 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2019 có mức thặng dư trị giá 3,06 tỷ USD, lũy kế 6 tháng đạt 15,04 tỷ USD.

Trong khi đó, thặng dư thương mại hàng hoá của cả nước trong nửa đầu năm 2019 ở mức 1,59 tỷ USD. Điều này cho thấy doanh nghiệp FDI có đóng góp lớn trong cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam.