16:41 26/09/2012

Thành lập thành phố Cao Bằng

Ngô Trang

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng

Một góc thành phố Cao Bằng.
Một góc thành phố Cao Bằng.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng.

Thành phố Cao Bằng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cao Bằng.

Tổng diện tích tự nhiên của thành phố Cao Bằng là 10.762,81 ha, với 84.421 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường: Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Đề Thám, Ngọc Xuân, Duyệt Trung, Hòa Chung và 3 xã: Chu Trinh, Hương Đạo, Vĩnh Quang.

Tính đến trước thời điểm được nâng cấp lên thành phố, Cao Bằng đã đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.350 USD/năm. 

Bện cạnh đó, cơ cấu kinh tế của Thành phố Cao Bằng cũng được chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ (chiếm 93,6%), giảm tỉ trọng nông - lâm nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân trên 10%. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2011 đạt 43 triệu đồng/ha. 

Dự kiến, lễ công bố nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Cao Bằng sẽ được UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức vào ngày 2/10 tới.