14:03 16/10/2018

Thành lập thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Nguyên Vũ

Thành phố Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở toàn bộ 167,32km diện tích tự nhiên và 150.052 người của thị xã Đồng Xoài

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.

Với 100% thành viên dự họp tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý thành lập thành phố Đồng Xoài (Bình Phước).

Thành phố Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở toàn bộ 167,32km diện tích tự nhiên và 150.052 người của thị xã Đồng Xoài.

Thuyết minh sự cần thiết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày, thị xã Đồng Xoài là đô thị trung tâm, là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Phước, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn quốc phòng - an ninh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng Đông Nam bộ.

Là đô thị cửa ngõ, thị xã Đồng Xoài có vai trò kết nối giữa vùng Tp.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Tây Nguyên.

Trong những năm qua, thị xã Đồng Xoài đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2017 đạt  15,99%. Thu ngân sách đạt 915 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật của thị xã đã và đang được đầu tư đồng bộ như: đường giao thông, điện chiếu sáng, nhà văn hóa, khu liên hợp thể thao, hệ thống cấp, thoát nước, trường học, bệnh viện, công viên, cây xanh đô thị, nghĩa trang... phản ánh sự chuyển biến căn bản về việc hình thành một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Theo đó, thị xã Đồng Xoài được xem là động lực cho việc định hướng tập trung phát triển công nghiệp - du lịch - dịch vụ gắn liền với các trục giao thông quan trọng: đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, quốc lộ 13, đường 741, tuyến đường sắt Chơn Thành - Đắk Nông, tuyến đường sắt Chơn Thành - Lộc Ninh - Campuchia.

Đây là vùng có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Phước, đô thị Đồng Xoài trung tâm dịch vụ tỉnh và đầu mối dịch vụ kết nối với các tỉnh Tây Nguyên và Campuchia, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết.