18:36 12/03/2019

Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên

Hà Vũ

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình.

Chiều 12/3, với sự đồng ý của 100% thành viên có mặt, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên.

Thị xã Mỹ Hào được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 79,36 km2 diện tích tự nhiên, dân số 158.673 người và 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của huyện Mỹ Hào. 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Bần Yên Nhân và 6 xã trực thuộc của huyện Mỹ Hào.

Bộ Nội vụ khẳng định, việc thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào không làm tăng số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hưng Yên".

Cũng trong phiên họp chiều 12/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Thị trấn Vĩnh Viễn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 40,72 km2 diện tích tự nhiên và 11.142 người của xã Vĩnh Viễn. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính, chỉ thay đổi từ xã Vĩnh Viễn thành thị trấn Vĩnh Viễn.

Khẳng định việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn bảo đảm các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt 4/4 tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết thêm, hồ sơ, thủ tục thành lập thị trấn Vĩnh Viễn đã đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Theo tờ trình của Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trong thời gian tới bao gồm: hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật; các công trình giáo dục, hành chính; các khu chức năng khác với tổng kinh phí đầu tư là 1.303 tỷ đồng.