19:08 06/08/2011

Thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nguyên Vũ

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được thành lập với 30 thành viên

Quốc hội khóa 13 đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ nhất.
Quốc hội khóa 13 đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ nhất.
Với đa số phiếu thuận, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất vào chiều nay (6/8), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, thành công của kỳ họp này là sự khởi đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

 “Quốc hội mong muốn các vị vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức vụ lãnh đạo của nhà nước sẽ hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của Quốc hội và nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là Quốc hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phù hợp với mục đích, yêu cầu, quan điểm và định hướng sửa đổi như Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình.

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng được thành lập với 30 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch.

Theo Nghị quyết, Ủy ban này có nhiệm vụ tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cuối năm nay thông qua Luật Biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ hai (cuối năm 2011), Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình năm 2011 vừa được Quốc hội thông qua chiều nay, nêu rõ.

Với năm 2012, trình Quốc hội thông qua tại hai kỳ họp thứ ba và thứ tư có các dự án luật quản lý giá, bảo hiểm tiền gửi, đô thị, Thủ đô…

Luật Đất đai (sửa đồi), Luật Đầu tư công, mua sắm công, Luật Phòng chống khủng bố… nằm trong số các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư.

Quá trình thảo luận tại nghị trường, một số vị đại biểu đã đề nghị bổ sung dự án luật biểu tình, trưng cầu ý dân, báo chí… vào chương trình năm 2012.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do còn chưa có sự thống nhất đối với một số vấn đề ở các luật này nên đề nghị Quốc hội cho được tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội khi đủ điều kiện quy định.

Bội chi ngân sách 2009 bằng 6,9% GDP

Trước khi bắt đầu phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 629.187 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 715.216 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ 2009 sang 2010.

Bội chi ngân sách nhà nước là 114.442 tỷ đồng, bằng 6,9% tổng sản phẩm trong nước, không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi: vay trong nước 78.150 tỷ đồng, vay ngoài nước 36.292 tỷ đồng.