23:30 29/06/2011

Thay đổi tỷ giá, thu hải quan tăng thêm 3 nghìn tỷ đồng

Diệu Hương

Thu hải quan 6 tháng đầu năm 2001 ước đạt 100,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ

6 tháng năm 2011, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thu hai quan tăng thêm 10.203 tỷ đồng.
6 tháng năm 2011, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thu hai quan tăng thêm 10.203 tỷ đồng.
Theo báo cáo Tổng cục Hải quan vừa công bố, số thu nộp ngân sách nhà nước của toàn ngành 6 tháng đầu năm 2001 ước đạt 100,3 nghìn tỷ đồng, bằng 55,5% dự toán năm và tăng khoảng 15,6% so với cùng kỳ 2010.

Các khoản thu cụ thể bao gồm: thu thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt đạt 40,252 nghìn tỷ đồng, bằng 38 % dự toán; thu thuế giá trị gia tăng đạt 60 nghìn tỷ đồng, đạt 60% dự toán; thu khác đạt 48 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Hải quan, số thu 6 tháng năm 2011 tăng khoảng 13.509 tỷ đồng so với cùng kỳ có nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động từ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm tăng thu 10.203 tỷ đồng.

Liên quan đến diễn biến xuất nhập khẩu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến hết tháng 6/2011 ước đạt 91,3 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan cho biết, do điều chỉnh tỷ giá USD/VND, số thu hải quan 6 tháng đầu năm tăng thêm 3 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, thu hồi nợ thuế 5 tháng đầu năm cũng đạt khoảng 306 tỷ đồng.