11:20 30/03/2007

Thêm 3 cửa khẩu quốc tế ở biên giới Việt Nam - Campuchia

Hoàng Hà

Thủ tướng vừa ban hành quyết định nâng cấp 3 cửa khẩu quốc gia giữa Việt Nam - Campuchia lên cửa khẩu quốc tế

Mỗi ngày có hàng nghìn khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
Mỗi ngày có hàng nghìn khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
Thủ tướng vừa ban hành quyết định nâng cấp 3 cửa khẩu quốc gia giữa Việt Nam - Campuchia lên cửa khẩu quốc tế.

Theo đó, các cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp), Xà Xía (tỉnh Kiên Giang), Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) được công nhận nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia thành cửa khẩu quốc tế.

Ngoài ra, một số cửa khẩu phụ như Dăk Ruê (tỉnh Đắk Lắk), Mỹ Quý Tây (Long An), Giang Thành (Kiên Giang) cũng sẽ được nâng cấp thành cửa khẩu quốc gia.

Quyết định này được đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch vùng và tăng cường thu hút khách du lịch Campuchia và khách du lịch quốc tế từ nước thứ ba vào Việt Nam trong thời gian tới.