16:56 31/03/2015

Thêm 7 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi

P.V

Nội dung chính cuộc họp sáng 31/3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Trên cơ sở báo cáo của các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung 7 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; bổ sung 53 vụ việc, vụ án vào diện các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 3 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đưa 5 vụ án, 2 vụ việc ra khỏi diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; đưa 17 vụ án, 7 vụ việc ra khỏi diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, do các vụ việc, vụ án này đã được xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN, đây là thông tin từ cuộc họp sáng 31/3 của Thường trực Ban Chỉ đạo tại trụ sở Trung ương Đảng, với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất lựa chọn một số tỉnh, thành phố và bộ, ngành Trung ương để tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2015, thời gian từ 31/5 đến 31/7/2015.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tòa án sớm đưa ra xét xử một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã có quyết định truy tố. Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng rà soát, báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 7 một số nội dung liên quan đến một số vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo có khó khăn, vướng mắc; giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2013, 2014.

Về kết quả rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng tại 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, Thường trực Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện báo cáo để thảo luận và cho ý kiến tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo (dự kiến cuối tháng 4/2015).

Kết luận cuộc họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.