14:39 28/04/2011

Thêm hai trường đại học được thành lập

Quỳnh Lam

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Đại học Công nghệ giao thông vận tải và Đại học Nguyễn Tất Thành

Thăm một phòng thực hành của trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành tại lễ quyết định đặt hàng và trao vốn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương. Ảnh: Nam Anh
Thăm một phòng thực hành của trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành tại lễ quyết định đặt hàng và trao vốn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương. Ảnh: Nam Anh
Thủ tướng vừa quyết định thành lập Đại học Công nghệ giao thông vận tải và Đại học Nguyễn Tất Thành.

Đại học Công nghệ giao thông vận tải được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Giao thông Vận tải,  có trụ sở chính tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, có trụ sở chính tại Tp.HCM, là trường đại học tư thục, hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh của haitrường đại học nói trên.