14:16 21/04/2018

Thêm người cũ LienVietPostBank, cổ đông Sacombank vẫn hỏi cổ tức

Nhật Nam

Vẫn có cổ đông Sacombank băn khoăn vì sao những năm qua và hiện không có cổ tức

Cổ đông Sacombank biểu quyết thông qua các nội dung chính tại đại hội.
Cổ đông Sacombank biểu quyết thông qua các nội dung chính tại đại hội.

Ngày 20/4, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Vẫn còn băn khoăn từ cổ đông và cơ cấu Hội đồng Quản trị tiếp tục thay đổi.

Như thông tin công bố trước thềm đại hội, ông Kiều Hữu Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Qua đại hội 6/2017, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank vẫn còn khuyết một người. Theo đó, tại đại hội này phải bầu bổ sung thêm hai thành viên, để có cơ cấu 7 thành viên theo quy định.

Đại hội Sacombank đã bầu bổ sung bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đáng chú ý, một thành viên khác là ông Nguyễn Văn Huynh cũng được bầu bổ sung vào làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2021. Ông Huỳnh là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), vừa từ nhiệm tại LienVietPostBank hồi tháng 3 vừa qua.

Tại đại hội, cổ đông Sacombank chất vấn, vì sao hai năm qua không có cổ tức, trong khi ngân hàng trích 20% lợi nhuận vượt chỉ tiêu thưởng cho nhân viên.

Trước chất vấn này, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank cho biết, theo đề án tái cơ cấu, ngân hàng không được chia cổ tức.

Theo cơ chế hiện hành, việc chi trả cổ tức hàng năm cùng tỷ lệ chi trả cụ thể của mỗi ngân hàng thương mại đều phải được Ngân hàng Nhà nước xét duyệt. Cơ chế này nhằm đảm bảo các yêu cầu như đủ vốn, phân loại nợ đúng quy định, thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ, có lợi nhuận thực để xác định khả năng chi trả cổ tức.

Sacombank đang trong giai đoạn tái cơ cấu, mà đề án đã được duyệt có một số cơ chế cho phép hỗ trợ trong phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, cũng như trong xử lý các khoản phải thu… Theo đó, chỉ khi Sacombank tái cơ cấu thành công, xây dựng được bản cân đối bình thường và đáp ứng được các yêu cầu, thì việc chia cổ tức mới được xem xét.

Tại đại hội, ông Dương Công Minh cũng cho biết: "Nhân đây, tôi cũng cam kết tối thiểu là 3 năm, tối đa là 5 năm Sacombank sẽ có cổ tức cho cổ đông. Và tôi khẳng định cổ tức năm sau sẽ cao hơn năm trước. Tôi cũng xin hứa tối đa 5 năm chúng tôi sẽ tái cơ cấu xong Sacombank".

Với năm 2018, tại đại hội, Sacombank đã thông qua kế hoạch đến cuối năm đạt tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 255.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.838 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018 vừa công bố, Sacombank có tổng tài sản hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 345.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm; cho vay khách hàng hơn 229.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm.

Tổng thu nhập thuần của Sacombank quý 1/2018 đạt hơn 2.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 504 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch năm.