16:08 10/04/2014

Thêm thông tin về Southern Bank trước kế hoạch sáp nhập

Nguyên Hồng

Southern Bank lên tiếng về việc quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ

Báo cáo của Hội đồng Quản trị Southern Bank phục vụ cho phiên đại hội 
sắp tới khẳng định: “Hệ thống kiểm soát nội bộ của Southern Bank là khá 
chặt chẽ và được cài đặt trong mọi hoạt động nghiệp vụ tại tất cả các 
đơn vị phụ thuộc của ngân hàng...”.<br>
Báo cáo của Hội đồng Quản trị Southern Bank phục vụ cho phiên đại hội sắp tới khẳng định: “Hệ thống kiểm soát nội bộ của Southern Bank là khá chặt chẽ và được cài đặt trong mọi hoạt động nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị phụ thuộc của ngân hàng...”.<br>
Ngày 16/4, Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tình hình kinh doanh năm qua cũng chính thức hé mở, bên cạnh kế hoạch sáp nhập sắp tới.

Southern Bank là một ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu ở mức khá cao trong năm 2013. Cùng với đó, chất lượng tài sản vẫn là câu hỏi lớn khi có các khoản phải thu, lãi và phí phải thu bị “treo” khá lớn trong bảng cân đối suốt những năm gần đây.

Theo đó, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của ngân hàng này hẳn là mối quan tâm của nhiều cổ đông.

Ở vấn đề này, báo cáo của Hội đồng Quản trị Southern Bank phục vụ cho phiên đại hội sắp tới khẳng định: “Hệ thống kiểm soát nội bộ của Southern Bank là khá chặt chẽ và được cài đặt trong mọi hoạt động nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị phụ thuộc của ngân hàng, đảm bảo không có cá nhân nào có thể một mình thực hiện và quyết định một quy trình nghiệp vụ trừ những giao dịch trong hạn mức theo quy định của Southern Bank”.

Ngoài ra, ngân hàng này cho biết đã thực hiện việc phân cấp ủy quyền rõ ràng, minh bạch, bảo đảm tách bạch nhiệm vụ và quyền hạn của các cá nhân, bộ phận trong ngân hàng; đồng thời, quy định về hạn mức rủi ro cụ thể đối với từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hệ thống đánh giá xếp hạng khách hàng, phân cấp hạn mức phê duyệt tín dụng đã góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng…

Cũng theo báo cáo trên, tỷ lệ nợ xấu của Southern Bank tính đến 31/12/2013 là 3,7%, tăng 0,8% so với năm 2012.

“Mặc dù tỷ lệ nợ xấu tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ vẫn ở mức dưới 5% theo chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra”, Hội đồng Quản trị nhìn nhận, trong khi mức độ bán lại nợ xấu cho VAMC năm qua để giảm tỷ lệ nợ xấu công bố chưa được nêu cụ thể trong tài liệu phục vụ đại hội.

Nợ xấu cao, trích lập dự phòng rủi ro tăng (phải trích thêm 372 tỷ đồng), tăng trưởng tín dụng giảm tới 4,44% là những nguyên nhân chính khiến ngân hàng này lỗ trong quý 4/2013 và lợi nhuận trước thuế cả năm 2013 chỉ vẻn vẹn 17,94 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 3,21% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 là 560 tỷ đồng); so với năm 2012 lợi nhuận trước thuế giảm 104,03 tỷ đồng, tương ứng giảm 85,29%.

Sau khi trích quỹ, trả thù lao cho lãnh đạo…, lợi nhuận dùng để chia cổ tức của Southern Bank chỉ còn lại 2 tỷ đồng, tương đương 0,05% vốn điều lệ, trong khi chỉ tiêu kế hoạch là 8%.

Kết quả hoạt động của Southern Bank trong năm 2013 cũng chịu ảnh hưởng lớn từ áp lực tất toán trạng thái vàng với quy mô lên tới 5.443 tỷ đồng, gắn với rủi ro dẫn tới lỗ liên quan là 115 tỷ đồng.

Trước những khó khăn, Southern Bank cũng đã chính thức đề cập đến kế hoạch sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Tờ trình chính thức về kế hoạch này cũng đã gửi đến cổ đông tham khảo trước thềm đại hội ngày 16/4 tới.