13:57 20/01/2022

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trước tác động dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Tham dự đối thoại chuyên đề "Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trước tác động dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP" có các chuyên gia đến từ Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, Bộ Tài chính, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cùng đại diện một số ngân hàng, doanh nghiệp...

Với mục tiêu tập hợp các ý kiến phản hồi và dự báo tác động của thị trường trong bối cảnh Dự thảo sửa đổi Nghị định 153 chính thức ban hành, đồng thời đóng góp ý kiến để cơ quan quản lý nghiên cứu, tham vấn, điều chỉnh các quy định hiện hành, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức tọa đàm trực tuyến: "Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trước tác động dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP".

Tọa đàm sẽ gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Vai trò kênh dẫn vốn của trái phiếu doanh nghiệp đối với sự phục hồi và phát triển nhanh trong bối cảnh Covid-19.

- Đánh giá hoạt động phát hành thứ cấp và sơ cấp năm 2021 của thị trường trái phiếu nhìn ở góc độ kênh dẫn vốn trung dài hạn, gắn với quá trình phục hồi và phát triển nhanh trong bối cảnh Covid-19 của nền kinh tế trong năm 2022.

- Vai trò của kênh dẫn vốn này đối với sự phát triển và hồi phục của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid – 19.

- Cơ cấu nhà đầu tư tham gia thị trường. Lãi suất phát hành trong tương quan so sánh với lãi suất ngân hàng có cùng kỳ hạn/khác kỳ hạn.

- Kỳ hạn phát hành và và tính tương tác với cấu trúc tín dụng từ hệ thống ngân hàng.

Phần 2: Thảo luận 4 vấn đề nổi bật tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

- Siết lại điều kiện/ mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Việc sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu.

- Việc áp dụng áp dụng chế tài khi sử dụng vốn sai mục đích.

- Về yêu cầu sử dụng xếp hạng tín nhiệm độc lập.

Tham gia tọa đàm có các diễn giả:

- Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính);

- Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA);

- Ông Nguyễn Quang Thuân, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FiinGroup;

- Bà Phạm Phương Lan, Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

- Ông Khổng Phan Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ VietinBank.

- Nhà báo Nguyễn Hoài, Trưởng Ban Tài chính - Ngân hàng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy điều hành buổi toạ đàm.