Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, thôi Ủy viên Bộ Chính trị

Ông Đinh La Thăng được kết luận đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12 với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).

Hà Minh

07/05/2017 19:04

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12. Đây là quyết định được đưa ra ngày 7/5, tại hội nghị Trung ương 5 đang diễn ra từ 5/5 đến 10/5.

Thông cáo báo chí từ Văn phòng Trung ương cho biết, sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường để xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Sau khi nghe ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Tp.HCM, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) và nghe ông Đinh La Thăng phát biểu ý kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ, thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy ông Đinh La Thăng, mặc dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Petro Vietnam và những cơ quan, đơn vị mà ông giữ cương vị lãnh đạo, nhưng trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam giai đoạn 2009 - 2011, ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. 

Thông cáo cho biết, sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12 với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).