09:49 05/05/2017

Sẽ xem xét thi hành kỷ luật cán bộ tại hội nghị Trung ương 5

P.V

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội sáng 5/5

Quang cảnh hội nghị Trung ương 5 trong phiên khai mạc - Ảnh: VGP.
Quang cảnh hội nghị Trung ương 5 trong phiên khai mạc - Ảnh: VGP.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội sáng 5/5 và sẽ diễn ra đến hết ngày 10/5.

Nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau:

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước;

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân;

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

- Xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, để chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần này, từ tháng 10/2016, Ban Bí thư đã thành lập các ban chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các đề án, báo cáo về các nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định.

Bộ Chính trị đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo, đề án nêu trên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng báo cáo trình hội nghị Trung ương lần này.

Nhấn mạnh nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.