14:23 29/04/2016

Thông điệp của tân Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp

Nhật Bình

Thủ tướng khẳng định quan điểm của Chính phủ là coi doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VGP.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VGP.<br>
“Đảng, Nhà nước coi doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016, diễn ra tại Tp.HCM sáng 29/4/2016.

“Vẫn chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”

Sau khi chứng kiến lễ ký cam kết giữa Chủ tịch VCCI với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND Tp.HCM về cải thiện môi trường đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói các địa phương đều phải cam kết như hai thành phố Hà Nội và Tp.HCM.

Ông cảm ơn 1 vạn doanh nghiệp và các thành viên Chính phủ, lãnh đạo địa phương đã tham gia hội nghị tại Tp.HCM và các đầu cầu 63 tỉnh thành địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, xã hội Việt Nam đã có truyền thống tôn vinh doanh nghiệp, tôn trọng doanh nhân, mà Lê Quý Đôn đã tổng kết. Đặc biệt Bác Hồ ngay sau khi giành được độc lập đã gặp doanh nhân. Trong lúc khó khăn nhất, doanh nhân sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn lượng vàng để cứu đói, diệt giặc dốt, kháng Pháp, cứu nước. Tinh thần doanh nhân là lúc khó khăn doanh nhân có mặt để xây dựng đất nước.

Đảng, Nhà nước đã tập trung làm thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, nhìn chung là tốt, tạo điều kiện hơn trước rất nhiều, với nhiều quy định tiến bộ để phục vụ doanh nghiệp phát triển. Chính vì thế, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh góp phần phát triển đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

“Tuy nhiên bước vào giai đoạn phát triển mới, với tư cách một Đảng lãnh đạo, một Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân, chúng ta cần nhìn nhận thực chất bức tranh hiện tại, chúng ta đã nỗ lực nhiều, hành động nhiều, nhưng phải thừa nhận rằng môi trường đầu tư kinh doanh hiện tại của chúng ta vẫn chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ra đời và phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo lời người đứng đầu Chính phủ, việc ban hành các luật và văn bản hướng dẫn còn chậm để doanh nghiệp phải chờ đợi, có những trường hợp văn bản hướng dẫn không rõ ràng, tính tương thích không cao hoặc còn cảm tính, thiếu định lượng dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau về một vấn đề.

Bên cạnh đó còn chưa có cơ chế hiệu quả khuyến khích doanh nghiệp đột phá, thông qua áp dụng khoa hoạc kỹ thuật tiên tiến, tạo ra sản phẩm có thương hiệu lớn, công tác cổ phần hóa đã chỉ đạo quyết liệt liệt nhưng còn nhiều vướng mắc về cơ chế.

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp còn thấp, khả năng kết nối của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế.

Tình trạng phí chồng phí, thanh tra, kiểm tra chồng chéo, tình trạng một số cán bộ, đảng viên tiêu cực, gây phiền hà làm mất nhiều thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp, thực tế triển khai các cải cách chưa đạt như mục tiêu đề ra..., Thủ tướng nói.

Doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược hội nhập của mình, xây dựng văn hóa hội nhập, văn hóa doanh nhân, liêm chính trong phát triển. Doanh nghiệp phải chủ động, sáng tạo, phải tự cứu mình trước khi trời cứu, ông nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng, đảm bảo quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh tất cả các loại hình, lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình (ngoại trừ một số doanh nghiệp an ninh, quốc phòng), thành phần kinh tế bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh.

“Nhà nước bảo đảm sự ổn định lâu dài của chính sách, để doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư, không sớm nắng chiều mưa về chính sách”, Thủ tướng khẳng định.

“Coi doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế”

Đặc biệt, Chính phủ sẽ bảo đảm kinh tế vĩ mô, môi trường hòa bình, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước khi ban hành chính sách phải quy định rõ ràng.

Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm đến cùng quyết định của mình. Các quy định về điều kiện phải minh bạch, lượng hóa được, dễ hiểu để nhà đầu tư, doanh nghiệp tự đánh giá được để tuân thủ. Các quy định phải nhận khó khăn về cơ quan nhà nước tạo ưu tiên cho người dân và doanh nghiệp, theo tinh thần Nhà nước kiến tạo, cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

“Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập của xã hội, khơi nguồn đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh nên cần có chính sách riêng để nhóm doanh nghiệp này phát triển hội nhập. Đảng, Nhà nước coi doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ ngăn chặn việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đối với những doanh nghiệp hoạt động công ích, hoạt động có tính rủi ro lớn, làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần có cơ chế quản lý phù hợp.

Nhà nước sẽ giảm dần, tiến tới loại bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý. Phải bỏ hết những quy định cũ trái với quy định của luật đã được Quốc hội thông qua...

Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế đất nước. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ đưa ra nhiều nhóm giải pháp thời gian tới, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp.

Việt Nam coi doanh nghiệp FDI là những người bạn, Thủ tướng khẳng định.

Cải cách và nâng cao quy định về điều kiện kinh doanh, kiên quyết bãi bỏ điều kiện không còn phù hợp, doanh nghiệp được làm những gì nhà nước không cấm, là nội dung tiếp theo được người đứng đầu chính phủ đề cập.

Thủ tướng cho biết sẽ giảm 1% lãi suất trung, dài hạn, trong một số lĩnh vực ưu tiên, đồng thời yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét có gói hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ.

Mỗi địa phương phải công khai đường dây nóng, website, hướng dẫn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tăng cường chống tham nhũng, quan liêu.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vừa được Thủ tướng ký ban hành (ngày 28/4/2016), với tinh thần lớn là các chỉ tiêu đạt mức ASEAN-4.

“Báo chí truyền thông phải đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ thương hiệu sản phẩm Việt Nam, phải đóng vai trò tôn vinh doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp nêu cao tinh thần dân tộc, nói không với gian lận, trốn lậu thuế, kinh doanh trái phép, làm ăn bất chính, vô cảm với đồng bào.

Chính phủ sẽ có một nghị quyết chuyên đề về phát triển doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết và khẳng định "Doanh nghiệp lớn mạnh thì đất nước hùng cường".