17:41 08/09/2010

Thông tư 13: Sẽ rà soát kỹ các khái niệm và tỷ lệ an toàn

Thùy Duyên

Đây là thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước về định hướng nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2010/TT-NHNN

Đầu tháng 8/2010, phản hồi từ 14 ngân hàng, công ty tài chính đã đề cập khá chi tiết nhiều điểm được cho là bất cập và “có ảnh hưởng lớn” đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng trong Thông tư số 13/2010/TT-NHNN.
Đầu tháng 8/2010, phản hồi từ 14 ngân hàng, công ty tài chính đã đề cập khá chi tiết nhiều điểm được cho là bất cập và “có ảnh hưởng lớn” đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng trong Thông tư số 13/2010/TT-NHNN.
Đây là thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước về định hướng nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010.

Ngày 8/9, Ngân hàng Nhà nước cho biết, liên quan đến quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, cơ quan này đã chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2010/TT-NHNN, ban hành ngày 20/5/2010.

Việc nghiên cứu nói trên được định hướng theo yêu cầu đảm bảo thống nhất cách hiểu và triển khai thực hiện; trong đó sẽ rà soát kỹ về các khái niệm, cách xác định các tỷ lệ đảm bảo an toàn, xử lý những bất cập và đảm bảo hài hòa trong quá trình thực hiện của tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, lộ trình và thời điểm hoàn tất việc nghiên cứu nói trên hiện chưa có thông tin xác định cụ thể.

Cũng liên quan đến công tác phát triển và đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình cho vay của các ngân hàng đối với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); chuẩn bị phương án xử lý của ngành để tham gia tái cơ cấu tập đoàn này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP; nghiên cứu phương án xử lý đối với các tổ chức tín dụng không đáp ứng yêu cầu theo quy định.