10:29 27/11/2019

Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với Dreamt Life Việt Nam

Đào Hải

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định số 1060/QĐ-ATTP ngày 22/11/2019 về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Quốc tế Dreamt Life Việt Nam, địa chỉ tại TT 10-11 khu ĐTM Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, cụ thể như sau:
Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với Dreamt Life Việt Nam - Ảnh 1.