14:41 12/05/2010

Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp có xu hướng giảm sút

Anh Quân

Cho đến nay, tính chung cả nước tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp mới đạt khoảng 46%

Nhiều dự án lớn được đầu tư gần đây nằm ngoài khu công nghiệp.
Nhiều dự án lớn được đầu tư gần đây nằm ngoài khu công nghiệp.
Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất đang có dấu hiệu giảm sút trong thời gian gần đây. Thống kê cho biết, nhiều khu công nghiệp không thu hút được dự án nào trong 2 năm qua. Cho đến nay, tính chung cả nước tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp mới đạt khoảng 46%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân là từ năm 2008 đến nay, luồng vốn đầu tư mà đặc biệt là nguồn vốn FDI tăng mạnh vào các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ lưu trú ăn uống và nghỉ dưỡng. Ngoài ra, các dự án tổ hợp lớn và dự án khoáng sản đầu tư mạnh trong giai đoạn vừa qua cũng nằm ngoài khu công nghiệp.

Hiện cả nước có 228 khu công nghiệp, phân bổ tại 56 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích khoảng 58,4 nghìn ha. Trong con số này, 145 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, còn lại đang thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Các khu công nghiệp hiện phân bố khá tập trung tại các khu vực kinh tế năng động như Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương phát triển nhiều khu công nghiệp gồm có Đồng Nai với 28 khu công nghiệp, Bình Dương (27), Tp.HCM (16)...

Ngoài ra, cả nước còn có 14 khu kinh tế với tổng diện tích gần 630 nghìn ha, tập trung chủ yếu tại miền Trung (10 khu kinh tế), miền Nam (2) và miền Bắc (2).

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hàng năm các khu công nghiệp đóng góp khoảng 20% giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động, đạt bình quân 70 lao động trực tiếp/ha.

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2015, cả nước sẽ thành lập thêm 91 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 20,8 nghìn ha; mở rộng 22 khu công nghiệp với tổng diện tích 3,5 nghìn ha.