11:29 30/10/2018

Thu ngân sách Nhà nước cán mốc 1 triệu tỷ đồng

Duyên Duyên

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2018 ước tính đạt 1 triệu tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán năm

Thu từ dầu thô trong hơn 10 tháng đã vượt dự toán năm, ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng.
Thu từ dầu thô trong hơn 10 tháng đã vượt dự toán năm, ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân đã đóng góp vào ngân sách 72,1 nghìn tỷ đồng, còn thuế bảo vệ môi trường đã đóng góp 34,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán năm.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho biết, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1 triệu tỷ đồng. Trong đó thu nội địa đạt 798,5 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 158 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu từ dầu thô trong hơn 10 tháng ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 135,2%, vượt dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 131,9 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân sách còn thu được thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước với 153 nghìn tỷ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân cũng đóng góp vào ngân sách 72,1 nghìn tỷ đồng. Riêng thuế bảo vệ môi trường, tính từ đầu năm đến giữa tháng 10/2018, ngân sách ước tính đã thu được 34,1 nghìn tỷ đồng từ loại thuế này. Thu tiền sử dụng đất cũng đạt 92,6 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2018 ước tính đạt 1 triệu tỷ đồng, bằng 69% dự toán năm.

Trong đó chi thường xuyên đạt 728,9 nghìn tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 220,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% và chi trả nợ lãi đạt 84,5 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán năm.