21:18 28/05/2019

Thử nghiệm làm nông nghiệp không cần con người ở Trung Quốc

Phương Linh

Với hệ thống này, các loại máy móc từ máy cày, cấy cho tới máy gặt đều vận hành hoàn toàn tự động

Từ năm 2018, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm hệ thống canh tác hoàn toàn tự động tại tỉnh Giang Tô, với các loại máy móc từ máy cày, cấy, cho tới thu hoạch đều không cần sự can thiệp của con người.

Video: South China Morning Post.