14:12 09/03/2010

Thu nhập bình quân của phụ nữ chỉ bằng 87% nam giới

Vũ Quỳnh

Hơn 50% phụ nữ Việt Nam hiện đang làm công việc nội trợ nên không có thu nhập trực tiếp

Tại Việt Nam, phụ nữ chiếm 46,6% lực lượng lao động.
Tại Việt Nam, phụ nữ chiếm 46,6% lực lượng lao động.
Dù Luật Lao động quy định phải trả lương cho nam nữ bằng nhau nếu cùng làm việc như nhau, song mức lương của phụ nữ Châu Á - Thái Bình Dương vẫn thấp hơn nam giới rất nhiều và mức chênh lệch về thu nhập giữa nam nữ là từ 54 đến 90%.

Đây là một trong những phát hiện tại Báo cáo phát triển con người khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) được công bố sáng nay, 9/3.

Báo cáo nêu rõ, ở tất cả các nước trong khu vực, tỷ lệ nữ có việc làm có thu nhập thấp hơn nam giới. Ở các ước Nam Á, chưa đầy 35% phụ nữ làm việc có thu nhập.

Tại Việt Nam,  phụ nữ chiếm 46,6% lực lượng lao động. Tuy nhiên, chủ yếu làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân nên không được hưởng chế độ an sinh xã hội.

Ngoài ra, hơn 50% phụ nữ hiện đang làm công việc nội trợ nên không có thu nhập trực tiếp, những người làm việc có thu nhập chỉ được hưởng khoảng 87% mức thu nhập bình quân của nam giới.

Ông John Hendra, Điều phối viên của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, để thực sự đạt được bình đẳng giới giữa nam và nữ, cần nâng cao vị thế cho phụ nữ. Đây là điều đặc biệt quan trọng cần làm để đạt được các mục tiêu phát triển chung và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Ba lĩnh vực chính để giúp tăng quyền bình đẳng cho phụ nữ được nhấn mạnh trong báo cáo nói trên bao gồm quyền năng kinh tế, quyền ra quyết định về mặt chính trị và quyền hợp pháp.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến một số giải pháp chính như dỡ bỏ các rào cản ngăn cản phụ nữ sở hữu tài sản như đất đai; tạo thêm việc làm có thu nhập; đảm bảo di cư an toàn và đầu tư vào y tế, giáo dục chất lượng cao.