17:47 23/11/2016

Thu nhập nghìn USD của nhân viên công ty mua bán nợ DATC

Bạch Dương

Nhân viên công ty DATC có thu nhập bình quân đạt hơn 28 triệu đồng/tháng

Thu nhập nhân viên công ty cao hơn nhiều lần mức bình quân của thị trường.
Thu nhập nhân viên công ty cao hơn nhiều lần mức bình quân của thị trường.
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa có công bố tình hình kinh doanh năm 2015. Theo đó, công ty đạt doanh số mua nợ 1.845 tỷ đồng, trong đó doanh thu mua nợ theo nhiệm vụ được giao là 1.146 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỷ đồng.

Đặc biệt, DATC chi khá đậm trả lương nhân viên và lãnh đạo. Cụ thể, tính đến cuối năm 2015, công ty có 161 nhân viên, quỹ tiền lương là 65,1 tỷ đồng, quỹ thưởng là 16,3 tỷ. Bình quân thu nhập nhân viên đạt 28,1 triệu đồng/ tháng.

Năm 2016, thu nhập của nhân viên công ty này bình quân dự kiến là 27,7 triệu đồng/tháng, với quỹ lương dự kiến nâng lên gần 72 tỷ đồng.

Với cấp quản lý, DATC chi khoảng 4,07 tỷ đồng trả lương cho 9 lãnh đạo của công ty trong năm 2015. Mức thu nhập bình quân của các viên chức quản lý đạt 42,3 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, thu nhập cao nhất thuộc về Phó giám đốc Dương Thanh Hiền với 612 triệu đồng/năm. Tiếp đó là Phó giám đốc Phạm Mạnh Thường có thu nhập là 594 triệu đồng/năm. Trong khi Tổng giám đốc Lê Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị có mức lương khoảng 578 triệu đồng/năm, Phó giám dốc Hồ Văn Thám hưởng lương 554 triệu đồng/năm.

Một số lãnh đạo khác là ông Phạm Quang Hiền, kế toán trưởng có mức lương 486 triệu đồng Kiểm soát viên Nguyễn Quang Huy hưởng lương 478 triệu đồng/năm.

Năm 2016, công ty đặt kế hoạch doanh số mua bán nợ đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận là 350 tỷ đồng. Dự kiến năm nay DATC sẽ đầu tư 864 tỷ đồng thông qua hoạt động tái cơ cấu, chuyển nợ thành vốn góp tại 7 doanh nghiệp khách nợ và đầu tư vào các tài sản cố định.

Tiếp tục lập kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường và phạm vi hoạt động của công ty, nghiên cứu các thị trường mua bán nợ trong và ngoài nước, bao gồm kể cả các doanh nghiẹp FDI…

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, tiền thân là Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, được thành lập theo quyết định ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29/4/2014, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu, vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng.