06:44 16/06/2015

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự tại hai cơ quan

Bảo Quyên

Ba Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.<br>
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Theo đó, tại Quyết định 845/QĐ-TTg ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Quyết định 846/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Linh Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với ông Chu Phạm Ngọc Hiển, sinh ngày 19/5/1957 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cũng trong ngày 12/6, Thủ tướng đã ký Quyết định 848/QĐ-TTg, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Thuấn giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.