10:48 11/03/2017

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin sai phạm, thua lỗ tại Vicem

Bảo Quyên

Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm, thua lỗ tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị trực thuộc

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc kiểm tra, làm rõ nội dung nói trên phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3 tới.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc kiểm tra, làm rõ nội dung nói trên phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3 tới.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về sai phạm và thua lỗ nghìn tỷ tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc kiểm tra, làm rõ nội dung nói trên phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3 tới.

Theo phản ánh của báo chí, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đã để xảy ra nhiều sai phạm, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Việc này đã được Thanh tra Bộ Xây dựng nêu ra trong một kết luận thanh tra hồi tháng 10/2016.

Cụ thể, trong quá trình thanh tra 20 công ty trực thuộc Vicem đã phát hiện nhiều sai phạm. Các đơn vị này phải khắc phục hơn 326 tỷ đồng nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Toàn bộ 20 công ty được thanh tra đã khắc phục, thu hồi, giảm các khoản công nợ phải thu lên tới 3.121 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/12/2015, số công nợ phải thu của 20 công ty trực thuộc Vicem vẫn còn hơn 937 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, các khoản phải thu tại 12 công ty thành viên ngày càng tăng, 5 công ty không bảo đảm khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, 10 công ty có tốc độ gia tăng vốn năm 2015 thấp hơn năm 2014.

Đối với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn, cơ quan thanh tra yêu cầu công ty tích cực làm việc với các sở, ban, ngành và UBND tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ chi phí công ty đã đầu tư vào đất của dự án cảng Lèn với tổng số tiền 19.112.246.547 đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, thanh tra yêu cầu công ty phải có biện pháp thu hồi 23 khoản nợ phải thu đã quá hạn. Trong đó phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước là 1.393.492.127 đồng, phát sinh thời kỳ công ty cổ phần là 2.214.401 đồng. Thanh tra Bộ cũng yêu cầu công ty thoái vốn và thu hồi đủ vốn đã đầu tư vào 4 dự án là hơn 7 tỷ đồng.