15:55 06/08/2013

Thủ tướng cho phép Hưng Yên triển khai hàng loạt dự án BT

Ngô Trang

Chính quyền tỉnh phải công khai các thông tin quy hoạch, nội dung dự án, chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái Văn Giang, Hưng Yên.<br><br>
Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái Văn Giang, Hưng Yên.<br><br>
Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép tỉnh Hưng Yên triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trên địa bàn theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Trong công văn gửi UBND tỉnh Hưng Yên mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Hưng Yên, các bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo hình thức BT, giao tỉnh Hưng Yên giám sát quá trình triển khai dự án của các nhà đầu tư.

Đặc biệt, đối với dự án khu đô thị sinh thái trên địa bàn huyện Văn Giang, là dự án đối ứng cho các dự án kết cấu hạ tầng của tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Nghị định 42/2012 của Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư lập dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện các dự án nêu trên, chính quyền tỉnh Hưng Yên phải công khai các thông tin quy hoạch, nội dung dự án, chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thống nhất với chủ đầu tư về tiến độ thu hồi đất nông nghiệp phù hợp với tiến độ dự án.