17:19 07/02/2018

Thủ tướng chưa muốn luật hoá đặt cược thể thao

Nguyễn Lê

"Đây là vấn đề ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và an ninh trật tự nên chưa đưa vào luật được", một cán bộ cho biết

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, quan điểm của Thủ tướng là không nên đưa quy định đặt cược thể thao vào luật, mà nên để Chính phủ thực hiện theo nghị định.
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, quan điểm của Thủ tướng là không nên đưa quy định đặt cược thể thao vào luật, mà nên để Chính phủ thực hiện theo nghị định.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần luật hoá quy định về đặt cược thể thao, còn quan điểm của Thủ tướng Chính phủ là muốn thực hiện theo nghị định.

Chiều 7/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

"Nên để Chính phủ thực hiện theo nghị định"

Qua thảo luận tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về đặt cược thể thao, giao Chính phủ quy định chi tiết và ban hành danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần có thời gian đánh giá, tổng kết Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trước khi quy định trong ulật để đảm bảo tính khả thi của điều luật.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì việc bổ sung quy định về đặt cược thể thao trong dự thảo luật cần được nghiên cứu, xem xét.

Vì, trong những năm qua, thị trường đặt cược thể thao trên thế giới có xu hướng phát triển nhanh. Nhiều quốc gia đã chính thức hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao. Việc hợp thức hóa thị trường đặt cược thể thao nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường này, hạn chế các tác động xấu đối với xã hội, đáp ứng nhu cầu về giải trí của một bộ phận người dân và đem lại một khoản thu cho ngân sách nhà nước.

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra: hiện nay, Chính phủ đã cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.

"Việc xem xét tiếp tục mở rộng diện triển khai đặt cược trong hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao ở nước ta là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động này", ông Bình nói.

Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cần bổ sung nội dung về đặt cược thể thao theo hướng chỉ quy định khái niệm, nguyên tắc đặt cược thể thao và giao Chính phủ quy định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, quan điểm của Thủ tướng là không nên đưa quy định đặt cược thể thao vào luật, mà nên để Chính phủ thực hiện theo nghị định.

Một cán bộ từ Văn phòng Chính phủ cho biết thêm, "khi thảo luận ở Quốc hội thì cũng còn nhiều ý kiến khác nhau, khi báo cáo lại với Thủ tướng thì Thủ tướng nói đặt cược bóng đá quốc tế hiện chưa tổng kết, đây là vấn đề ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và an ninh trật tự nên chưa đưa vào luật được, sau một thời gian nữa sẽ đưa vào luật thì chắc chắn hơn".

Giở lại hồ sơ khi Chính phủ trình dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định tỏ ra băn khoăn vì ở tờ trình dự án luật nêu, 19/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án bổ sung nội dung quy định về đặt cược thể thao vào dự thảo luật.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt vấn đề: khi trình Quốc hội thì Chính phủ còn có ý kiến khác nhau nên trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Nhưng công văn mới nhất thì lại nói Thủ tướng có ý kiến không quy định đặt cược thể thao mà giữ nguyên đề nghị như tờ trình ra Quốc hội. Vậy quan điểm chính thức của Chính phủ là thế nào? 

"Luật cần ghi nguyên tắc, còn bao giờ đặt và được đăt cược nội dung nào thì do Chính phủ quy định", Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết luận.

Thêm điều kiện kinh doanh

Liên quan đến hộ kinh doanh hoạt động thể thao, báo cáo của Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng phản ánh, qua thảo luận ở Quốc hội, một số ý kiến cho rằng việc cho phép hộ kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm là không phù hợp.

Có ý kiến đề nghị cần xem xét lại quy định về điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh hoạt động thể thao vì việc bổ sung này dẫn đến mâu thuẫn với Luật Đầu tư, tăng thủ tục hành chính và gây khó khăn cho hoạt động của loại hình hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại thống nhất với việc bổ sung quy định điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm là quyền hiến định của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự - an toàn xã hội, đạo đức và sức khỏe cộng đồng, các tổ chức, cá nhân  kinh doanh phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn là hoạt động thể thao được thực hiện trong điều kiện nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của con người. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy cần phải quy định về điều kiện kinh doanh đối với hai loại hình này.

Song, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm theo Luật Đầu tư chỉ quy định kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp mới là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Với lập luận này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định điều kiện kinh doanh đối với loại hình kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn của hộ kinh doanh và bổ sung lĩnh vực kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện của hộ kinh doanh vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh băn khoăn, nếu thông qua luật này mà chưa sửa danh mục ngành nghề kinh doanh tại Luật Đầu tư thì có sự không thống nhất trong hệ thống pháp luật. Trong khi năm 2018 chưa có kế hoạch sửa Luật Đầu tư.