07:40 05/06/2016

Thủ tướng: “Không được phân biệt khi khám bảo hiểm”

Bảo Quyên

Cho phép thực hiện một số cơ chế, giải pháp để tạo điều kiện cho người dân sử dụng bảo hiểm y tế

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, 
trước 30/6 tới, hệ thống tin học hoá giám định thanh toán chi trả bảo 
hiểm y tế tại 14.000 cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc sẽ được liên thông
 đồng bộ.
Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, trước 30/6 tới, hệ thống tin học hoá giám định thanh toán chi trả bảo hiểm y tế tại 14.000 cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc sẽ được liên thông đồng bộ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả ngành y tế và bảo hiểm phải tập trung tháo gỡ những vướng mắc để làm sao đến năm 2020, cả nước phải có trên 90% người dân có bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương trên toàn quốc bàn các giải pháp đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế, ngày 3/6, Thủ tướng nói, cần phải nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế để mọi người dân đều được hưởng phúc lợi xã hội quan trọng này, đặc biệt là đối tượng khó khăn, người nghèo...

Ông nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phải tổ chức triển khai phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành về những giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan và tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu theo cơ chế dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia.

Thủ tướng cho phép ngay trong năm 2016, sử dụng nguồn kinh phí kết dư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện hỗ trợ theo các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Cơ quan bảo hiểm phải kết nối liên thông toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh để tạo điều kiện thanh toán cũng như khám chữa bệnh thuận lợi hơn.

Cam kết trước Thủ tướng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, trước 30/6 tới, hệ thống tin học hoá giám định thanh toán chi trả bảo hiểm y tế tại 14.000 cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc sẽ được liên thông đồng bộ.

Thủ tướng giao nhiệm vụ Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; không phân biệt đối với người bệnh được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh và giảm chi từ tiền túi của người bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các bệnh viện; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, truyền thông giám sát.

Trước đó, báo cáo với Thủ tướng về chất lượng khám chữa bệnh thực hiện bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từ ngày 1/3 vừa qua, đối với các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, liên bộ Y tế và Tài chính đã thống nhất điều chỉnh giá gần 1.900 dịch vụ khi tính thêm chi phí phẫu thuật, thủ thuật và từ ngày 1/7 sẽ tính thêm chi phí tiền lương. Theo đó, giảm dần việc cấp ngân sách Nhà nước cho các cơ sở y tế và chuyển phần tiền đó sang hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế.

Đối với các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu này; bố trí ngân sách địa phương, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia, trong đó tập trung hỗ trợ 30% mức đóng còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, bảo đảm 100% người dân thuộc hộ cận nghèo được tham gia.

Các địa phương phải hỗ trợ tối thiểu 20% mức đóng  còn lại cho các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế.