23:22 10/01/2020

Thủ tướng: Ngành tài chính không chỉ biết giữ tiền mà phải làm tiền đẻ ra tiền

Duyên Duyên

Thủ tướng chỉ đạo, ngành tài chính cần phải biết sử dụng tiền hiệu quả hơn

“Chúng ta đang nói đến khát vọng hùng cường của Việt Nam, vậy thì ngành tài chính với 7 vạn người đóng góp vào sự khát vọng này như thế nào?”, Thủ tướng đặt câu hỏi - Ảnh: Quang Phúc
“Chúng ta đang nói đến khát vọng hùng cường của Việt Nam, vậy thì ngành tài chính với 7 vạn người đóng góp vào sự khát vọng này như thế nào?”, Thủ tướng đặt câu hỏi - Ảnh: Quang Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành tài chính không chỉ biết đến các con số thu chi ngân sách mà còn phải biết sử dụng tiền hiệu quả và phải làm tiền đẻ ra tiền.

Ngành tài chính phải đóng góp vào khát vọng hùng cường của Việt Nam

Ngày 10/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành tích mà ngành tài chính đã đạt được trong năm 2019. Điển hình là thu ngân sách vượt dự toán năm thứ 4 liên tiếp, góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Theo đó, tính chung năm 2019 cả nước đã vượt dự toán trên 138.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với dự toán. Bội chi ngân sách chỉ có 3,4% GDP, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 3,6%.

Tuy nhiên Thủ tướng cũng chỉ rõ, vẫn còn một số tồn tại trong năm qua mà ngành tài chính chưa giải quyết được. Ví như công tác giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 73,5% dự toán. 

"Điều này ảnh hưởng đến tăng trưởng và yêu cầu Bộ phối hợp với các bộ, ngành khắc phục tình trạng này ngay từ đầu năm nay, không để bài ca muôn thuở về giải ngân chậm tái diễn trong năm 2020", Thủ tướng chỉ đạo.

Cùng với đó là tiến độ cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước triển khai vẫn còn chậm. Trong năm 2019, mới phê duyệt được phương án của 12 doanh nghiệp nên Bộ Tài chính cần phải đề xuất giải pháp mạnh để xử lý, tháo gỡ ách tắc, đặc biệt là vấn đề đất đai trong cổ phần hóa.

Về kỷ luật, kỷ cương tài chính Nhà nước, Thủ tướng đánh giá mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập ở một số cơ quan, đơn vị, còn nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đấu thầu, mua sắm.

"Chúng ta đang nói đến khát vọng hùng cường của Việt Nam, vậy thì ngành tài chính với 7 vạn người đóng góp vào sự khát vọng này như thế nào?", Thủ tướng đặt câu hỏi.

Từ đó, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, ngành tài chính cần tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những định hướng, giải pháp cụ thể để nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, tận dụng cơ hội khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Thủ tướng 2

Thủ tướng chỉ đạo, các chính sách tài chính như thuế, chi ngân sách, thị trường chứng khoán... phải tập trung khơi thông, huy động trong thời gian tới. Ảnh: Quang Phúc

Năm 2020, Bộ Tài chính phải phấn đấu vượt thu ngân sách 5%

Về nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó thương mại toàn cầu giảm, từ đó Bộ Tài chính cần đề xuất các chính sách để huy động nguồn lực cho đất nước, góp phần thực hiện được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 300 tỷ USD năm 2020.

Song song với đó, Bộ Tài chính cũng cần quyết tâm và có giải pháp để năm 2020 vượt thu ngân sách ít nhất 5%; siết chặt kỷ luật ngân sách, trong đó giảm chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước để có nguồn chi cải cách tiền lương. 

Cùng với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nợ công và tái cơ cấu nợ công, giảm chi phí vay vốn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu biện pháp huy động nguồn lực cho phát triển trong bối cảnh tỷ lệ nợ công giảm. 

"Bộ Tài chính đã đưa ra một chương trình giảm chi phí vay vốn, nhất là vay vốn nước ngoài là rất tốt, rất cần thiết. Nên phổ cập để các cấp, ngành áp dụng, đặc biệt là huy động các nguồn trong điều kiện nợ công giảm", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đánh giá, ngành tài chính là huyết mạch quan trọng, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế phát triển nên đề nghị Bộ Tài chính cần phải đổi mới tư duy và xây dựng chiến lược chính sách. 

"Tài chính không chỉ là con số thu chi ngân sách Nhà nước, là khư khư giữ tiền, mà tài chính phải biết huy động, biết sử dụng tiền hiệu quả hơn và làm tiền đẻ ra tiền", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, ngành tài chính phải vì mục tiêu thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Vì vậy, các chính sách tài chính như thuế, chi ngân sách, thị trường chứng khoán... phải tập trung khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng năng lực sản xuất, phát huy tiềm năng thế mạnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng của Việt Nam.