11:42 26/07/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính được giới thiệu tái cử

Lan Anh

Dự kiến chiều nay, Quốc hội khóa XV sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín...

Ông Phạm Minh Chính  được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vào tháng 4/2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ông Phạm Minh Chính  được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vào tháng 4/2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 26/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự được giới thiệu cho chức danh này là ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội sau đó thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Chiều nay, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự này. 

Sau đó, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp. 

Trước đó, hồi tháng 4, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Minh Chính, khi đó đang giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Nguyễn Xuân Phúc - người đã được bầu làm Chủ tịch nước. 

Ông Phạm Minh Chính, 63 tuổi, quê tại Thanh Hóa, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật, Kỹ sư xây dựng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa 11, 12, 13; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa 12; Đại biểu Quốc hội khóa 14. 

Bắt đầu quá trình công tác, năm 1984, ông Phạm Minh Chính được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.

Năm 1989, ông Chính là Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani. Sau khi về nước, ông công tác tại Bộ Công an. Tới năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an và được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân vào năm sau đó. 

Tháng 12/2009, ông giữ chức Phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an vào năm sau đó. 

Tháng 7/2010, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8 cùng năm. 

Từ tháng 8/2011-4/2015, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, ông Chính được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Phạm Minh Chính được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ngày 5/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.