10:27 09/05/2017

Thủ tướng phân công chuẩn bị báo cáo phiên họp Thường vụ Quốc hội

Bảo Quyên

Các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 15-18/5 tới

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra từ ngày 15-18/5 tới.

Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị  Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 lần 2.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14 lần 3.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc tách nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; Tờ trình của Chính phủ về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng lần 2. Bộ trưởng Tài chính chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến cơ chế đặc thù cho các địa phương, cuối tháng 4 và qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 48/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Tp.HCM, trong đó quy định huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển thành phố.

Trước đó, vào tháng 11/2016, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.