07:43 21/01/2015

Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm một số lãnh đạo

Ngô Trang

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn và miễn nhiệm một số cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đình Xứng, Phó chủ tịch UBND - Phó bí thư Tỉnh uỷ vừa được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.<br>
Ông Nguyễn Đình Xứng, Phó chủ tịch UBND - Phó bí thư Tỉnh uỷ vừa được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn và miễn nhiệm một số cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tại Quyết định số 86/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Đồng thời, tại Quyết định số 89/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đình Xứng, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Thủ tướng cũng đã có các Quyết định số 87/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Văn Chiến, để nhận nhiệm vụ mới và Quyết định số 88/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vương Văn Việt, để nghỉ hưu theo chế độ.