07:35 14/08/2015

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Hưng Yên

Bảo Quyên

Bí thư huyện ủy Yên Mỹ được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Thủ tướng phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh Hưng Yên.<br>
Thủ tướng phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh Hưng Yên.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Yên Mỹ.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Thơi, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các ông: Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngoài ra, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016, để nghỉ hưu theo chế độ, đối với các ông: Trần Huy Ngạn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và ông Chu Anh Thuyên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.