08:22 01/03/2016

Thủ tướng tái bổ nhiệm 3 thứ trưởng

Ngô Trang

Hai thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và một thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn 
Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị 
Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Trần Xuân Hà.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Trần Xuân Hà.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định tái bổ nhiệm 3 thứ trưởng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao.

Theo đó, hai Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được tái bổ nhiệm là ông Nguyễn Minh Hồng và ông Nguyễn Thành Hưng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng sinh tháng 11/1958 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ông Hồng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; điện tử; các đề án về công nghệ thông tin; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông…

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sinh tháng 8/1960 tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Ông Hưng được giao phụ trách các lĩnh vực: bưu chính và chuyển phát; pháp chế; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; hội nhập kinh tế quốc tế; tiêu chuẩn chất lượng…

Tại Bộ Ngoại giao, Thủ tướng cũng quyết định tái bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung trên cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh năm 1961 tại Hà Nội, có trình độ tiến sỹ luật và thạc sỹ quốc tế ngành ngoại giao. Ông là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương.

Ông Trung từng là Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc, New York (2011 - 2014).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Trần Xuân Hà.