07:47 05/01/2016

Thủ tướng tái bổ nhiệm 4 thứ trưởng

Song Hà

Thủ tướng ký các quyết định bổ nhiệm lại 4 thứ trưởng thuộc Bộ Công Thương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Có 3 thứ trưởng của Bộ Công Thương và 1 thứ trưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tái bổ nhiệm.<br>
Có 3 thứ trưởng của Bộ Công Thương và 1 thứ trưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tái bổ nhiệm.<br>
Thủ tướng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại 4 Thứ trưởng thuộc Bộ Công Thương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng Bộ Công Thương gồm: Bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Trần Quốc Khánh và ông Trần Tuấn Anh.
 
Như vậy, cơ cấu lãnh đạo Bộ Công Thương hiện vẫn gồm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng 7 Thứ trưởng: Nguyễn Cẩm Tú, Trần Tuấn Anh, Trần Quốc Khánh, Hồ Thị Kim Thoa, Đỗ Thắng Hải, Cao Quốc Hưng và Trần Quốc Vượng.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm lại ông Doãn Mậu Diệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm có Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cùng 5 Thứ trưởng: Huỳnh Văn Tý, Phạm Minh Huân, Nguyễn Trọng Đàm, Doãn Mậu Diệp và Đào Hồng Lan.

Liên quan đến nhân sự, Thủ tướng cũng vừa ký quyết định đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đối với ông Lại Văn Đạo sinh ngày 10/4/1956 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC thay cho Thứ trưởng Trần Văn Hiếu.