22:37 03/12/2019

Thủ tướng thay mới nhiều nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Hà Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung ướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung ướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Thủ tướng Chính phủ vừa kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung ướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Cũng với lý do tương tự, ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ này.

Ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Vũ Hải, nguyên Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lâm Kiết Tường, nguyên Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Phi Long, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chuyển công tác.