07:50 12/06/2019

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo việc thu phí đường bộ không dừng

Bảo Quyên

Bộ trưởng Bộ Giao thông phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/6/2019 về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, hiện nay cả nước có hơn 700.000 ôtô đã dán thẻ thu phí không dừng.
Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, hiện nay cả nước có hơn 700.000 ôtô đã dán thẻ thu phí không dừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa  yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương báo cáo về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ chuyển sang thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/6/2019 về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Thủ tướng lưu ý, báo cáo phải nêu rõ tiến độ hoàn thành đối với từng trạm, khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu tự động không dừng...

Trước đó, Thủ tướng cũng đã cho phép Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc trích doanh thu của các dự án BOT để xác định doanh thu của dự án thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (Dự án ETC), bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư dự án BOT, nhà đầu tư dự án ETC và người dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu phương thức thu phí này không được làm tăng mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với người tham gia giao thông so với các hình thức thu hiện hành.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, hiện nay cả nước có hơn 700.000 ôtô đã dán thẻ thu phí không dừng.  

Tuy nhiên, bất cập hiện nay trong thu phí tự động không dừng là việc dán, nộp tiền vào thẻ còn hạn chế, do chưa hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống nên các trạm thu phí đã triển khai thu phí không dừng vẫn phải kết hợp thu phí thủ công.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ tham mưu Chính phủ ban hành chỉ đạo, tới cuối 2019 bắt buộc các phương tiện chưa dán thẻ thu phí không dừng, chưa nộp tiền vào thẻ sẽ phải đi vào làn thu tiền thủ công. Mỗi trạm bố trí 2 làn thu phí thủ công.

Cùng đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước về liên thông tài khoản thẻ với tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tài xế.

Bộ Giao thông Vận tải đặt kế hoạch cuối năm 2019, khi tất cả các trạm đều thu phí tự động không dừng, từng trạm sẽ có phần mềm thu phí, truy cập vào là biết được số liệu. Tất cả các trạm cũng được lắp camera giám sát công tác thu phí, phục vụ thanh tra, giám sát. Số liệu sẽ được kiểm tra trong một ngày, một tuần có đối chiếu để đảm bảo tính chính xác. 

Hiện nay, giai đoạn đầu tiên lắp đặt thu phí không dừng đã thực hiện được 28 trạm, còn 15 trạm đang triển khai. Giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải đấu thầu công khai, hiện các đơn vị tham gia đã khảo sát 33 trạm thu phí, theo cam kết thì nhà đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng 12/2019.