16:43 14/04/2017

Thủ tướng yêu cầu kỷ luật vụ một sở “thừa” 23 cán bộ

Bảo Quyên

Có nhiều bất thường trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo ông về vụ việc nêu trên.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn; xem xét, miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp sai phạm; có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm.

Ông cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó, bảo đảm cơ cấu hợp lý số lượng lãnh đạo với biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, năm 2016, UBND tỉnh Thái Nguyên có ra quyết định về việc phê duyệt biên chế và hợp đồng lao động, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao năm 2014 là 687 người; năm 2015 là 674 người. Công tác tuyển dụng được thực hiện theo quy định và được Sở Nội vụ thẩm định. Tuy nhiên, có tới 23 vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, nhiều hơn so với đề án vị trí việc làm. 

Cụ thể, theo quyết định của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên có 5 phòng, ban chuyên môn nhưng cả 5 phòng, ban đều có số lượng lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên hoặc vượt quá số cán bộ lãnh đạo theo đề án. 

Có một số phòng chuyên môn cán bộ nhiều hơn chuyên viên, như Phòng Kế hoạch tài chính biên chế 11 người, nhưng có tới 7 lãnh đạo, bao gồm 1 trưởng phòng và 6 phó phòng; Phòng Quản lý xây dựng công trình biên chế có 4 người thì có tới 3 lãnh đạo.

Ngoài ra, một cán bộ khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Thái Nguyên cũng có dấu hiệu bổ nhiệm bất thường, trong đó có trường hợp Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc sở này đã để xảy ra sai phạm vẫn được lên chức.