08:36 18/03/2015

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm các vụ tra tấn

Song Hà

Sẽ hoàn thiện các quy định để đảm bảo tốt hơn quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam

Việt Nam đã ký công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Việt Nam đã ký công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Kế hoạch triển khai thực hiện công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm về thực hiện công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Cùng với đó là triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tra tấn và nội dung công ước chống tra tấn; nội luật hóa và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu của công ước này...

Thủ tướng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao và các bộ: Công an, Tư pháp, Quốc phòng nghiên cứu hoàn thiện các quy định có liên quan trong Bộ luật Tố tụng hình sự để đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam.

Các bộ ngành liên quan phải nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định có liên quan của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để đảm bảo tốt hơn quyền con người và phù hợp hơn với yêu cầu của công ước chống tra tấn.

Bên cạnh đó phải xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ; nghiên cứu, rà soát pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế, để có những điều chỉnh đồng bộ bảo vệ các nhóm đối tượng trên.