10:03 30/07/2010

Thuê bao di động: Thống kê nói tăng, nhà mạng than giảm

M.Chung

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 7 tháng đầu năm 2010 đạt 29,6 triệu

Theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao di động phát triển mới trong tháng 7/2010 đạt 6,8 triệu thuê bao.
Theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao di động phát triển mới trong tháng 7/2010 đạt 6,8 triệu thuê bao.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 7 tháng đầu năm 2010 đạt 29,6 triệu, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong đó gồm 28,9 triệu thuê bao di động, tăng 20,1% và 729,3 nghìn thuê bao cố định, giảm 70,3%.

Như vậy, đến cuối tháng 7, tổng số thuê bao điện thoại cả nước ước đạt 157,8 triệu, tăng 46,3% so với cùng kỳ 2009, bao gồm 17,5 triệu thuê bao cố định và 140,3 triệu thuê bao di động.

Trong đó, dẫn đầu là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với 82,8 triệu thuê bao điện thoại, gồm 11,6 triệu thuê bao cố định và 71,2 triệu thuê bao di động.

Chỉ tính riêng tháng 7/2010, theo Tổng cục Thống kê, số di động phát triển mới là 6,8 triệu, cao hơn mức 4,6 triệu trong tháng 6 và 4,9 triệu trong tháng 5.  

Tuy nhiên, trả lời báo chí mới đây, đại diện các nhà mạng lớn đều khẳng định số thuê bao di động phát triển mới trong tháng 7 đều tăng trưởng âm so với các tháng trước đó.

Các nhà mạng cho biết, từ 1/7, qui định siết chặt khuyến mại của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực, đã khiến số thuê bao thực phát triển mới giảm rất mạnh.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính tới hết tháng 7/2010, số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước ước đạt 3,4 triệu thuê bao, tăng 31,6% so với cùng kỳ 2009. Số người sử dụng Internet đạt 25,1 triệu người. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông 7 tháng ước đạt 68,3 nghìn tỷ đồng.