22:40 11/10/2018

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự

Nguyên Vũ

Trong chương trình phiên họp thứ 28 dự kiến bắt đầu từ 15/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trong chương trình phiên họp thứ 28 dự kiến bắt đầu từ 15/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự.

Liên quan đến công tác nhân sự, theo thông tin từ Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, khai mạc vào ngày 22/10 tới.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Sau đó Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng mới của bộ này.

Ngoài công tác nhân sự, trong phiên họp thứ 28 này, với ba ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến các báo cáo về kinh tế - xã hội, cơ cấu nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Gồm, báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019. Báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020. Báo cáo giữa kỳ thực hiện nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Báo cáo giữa kỳ thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hàng loạt báo cáo khác cũng được xem xét tại phiên họp, như báo cáo về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương. Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 – 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020). Cho ý kiến về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (nếu có).

Cũng được cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. 

Kết quả thực hiện nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam cũng nằm trong chương trình dự kiến của phiên họp.

Lần này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.