07:36 14/07/2007

Thuỷ sản đạt tiêu chuẩn nhà nước mới được xuất sang Nhật

Hoàng Hà

Từ tháng sau, các mặt hàng thủy sản phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước mới được phép xuất khẩu sang Nhật Bản

Quyết định này được đưa ra sau khi một số lô hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam không đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản về an toàn vệ sinh thực phẩm bị trả về.
Quyết định này được đưa ra sau khi một số lô hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam không đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản về an toàn vệ sinh thực phẩm bị trả về.
Từ tháng sau, các mặt hàng thủy sản phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước mới được phép xuất khẩu sang Nhật Bản.

Đây là nội dung chính của Quyết định số 06/2007/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ Sản vừa được ban hành ngày 11/7.

Theo đó, 100% lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại nguyên liệu thuỷ sản nêu trên (gọi tắt là lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu) trước khi xuất khẩu vào Nhật Bản phải thực hiện kiểm tra chứng nhận nhà nước về dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm.

Ngoài ra, Bộ Thuỷ sản cũng nghiêm cấm các doanh nghiệp sau không được xuất khẩu các lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu vào Nhật Bản. Đó là các doanh nghiệp đã có trên hai lô hàng bị cảnh cáo kháng sinh cấm, có thêm lô hàng bị Nhật Bản cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm; doanh nghiệp đã có từ một đến hai lô hàng bị cảnh báo kháng sinh cấm, có thêm hai lô hàng bị Nhật Bản cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm; doanh nghiệp trước đây chưa bị cảnh báo, có thêm ba lô hàng bị Nhật Bản cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm.

Các doanh nghiệp này chỉ được phép xuất khẩu trở lại sau khi có báo cáo xác định đúng nguyên nhân, thiết lập biện pháp khắc phục có hiệu quả và được Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản kiểm tra công nhận.

Quyết định này được đưa ra sau khi một số lô hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam không đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản về an toàn vệ sinh thực phẩm bị trả về.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.