10:16 07/05/2015

Tỉnh Bắc Giang có tân Chủ tịch

Ngô Trang

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh sinh năm 1959, trình độ học vấn thạc sỹ luật, cao cấp chính trị

Bí thư Tỉnh Uỷ Bùi Văn Hải (bên phải) chúc mừng ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Bí thư Tỉnh Uỷ Bùi Văn Hải (bên phải) chúc mừng ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Linh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Linh sinh năm 1959, quê quán xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ học vấn thạc sỹ luật, cao cấp chính trị. Ông Linh đã từng kinh qua các chức vụ: Chánh văn phòng Huyện ủy Tân Yên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Yên, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Văn Hải - người vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Hoàng Công Mừng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; ông Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Ngô Minh Tiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, để nhận nhiệm vụ mới.

Liên quan đến nhân sự địa phương, Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 đối vối ông Trần Hồng Nga, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam.