06:24 13/03/2013

Tỉnh ủy Nghệ An có Bí thư mới

Ngô Trang

Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2010-2015

Ông Hồ Đức Phớc phát biểu sau khi được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An chiều 12/3. <br>
Ông Hồ Đức Phớc phát biểu sau khi được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An chiều 12/3. <br>
Với 100% số phiếu bầu, chiều 12/3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bầu ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bí thư tỉnh ủy, thay cho ông Phan Đình Trạc.

Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị về việc đồng ý để Tỉnh ủy Nghệ An tiến hành giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 từ nguồn tại chỗ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện qui trình và báo cáo Bộ Chính trị kết quả giới thiệu nhân sự.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiến hành bầu ông Hồ Đức Phớc - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1963 tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là tiến sĩ kinh tế. Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ tháng 12/2010, ông Phớc từng là Chủ tịch thị xã Cửa Lò.

Người tiền nhiệm của ông Phớc là ông Phan Đình Trạc, vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức phó Ban Nội chính Trung ương.